Llengua Catalana
Llengua Catalana
Portada
Crèdit de Síntesi 2006 - País Basc -
Llengües estrangeres
Matemàtiques
Ciències de la Naturalesa
Llengua Castellana
Ciències Socials
Música
Educació Física
Llengua Catalana
Pastoral
Enllaços pàgines web
EntretenimentArticle d’opinió

Conseqüència econòmica va tenir la construcció del museu Guggenheim a la ciutat de Bilbao.


El museu Guggenheim.
És un museu d’art contemporani en el que es presenten grans obres d’art, però totes elles contemporànies.
El museu disposa de 22 sales en les que es poden contemplar algunes exposicions permanents i d’altres temporals.
Va ser construït al 1993 a la ciutat de Bilbao, al principi aquesta construcció va sorprendre molt a la població per la seva forma innovadora i espectacular i per ser el primer museu d’aquestes característiques en tot el país basc.
Dins la població també va crear un ambient de dubte, ja que s’havia invertit molts diners en la construcció d’aquesta “obra d’art” i hi havia el dubte si el turisme augmentaria i afavoriria l’economia per tal de recuperar tot el que s’hi havia invertit.Desprès de la inauguració del museu Guggenheim el reclam turístic va augmentar notablement en la ciutat de Bilbao, ja que al turisme li acostuma a agradar les coses innovadores i de gran prestigi internacional com son tots els museus Guggenheim situats a Nova York, Venècia, Berlín i ara a Bilbao.
El museu rep aproximadament uns 400.000 visitants durant tot l’any.
Com es pot deduir el turisme a afavorit l’economia d’aquesta comunitat autònoma. Ja que sols amb l’entrada al museu s’aconsegueixen aproximadament uns 5000000€ , i desprès es sumen les altres despeses que suposa viatjar.El museu per tant apart d’afavorir l’economia presenta una sèrie d’obres interessants de veure tant les temporals com les permanents, algunes impressionants d’altres menys, però tot i així crec que val la pena visitar-lo ja que el museu en si mateix ja es una autentica obra d’art.
La seva estructura immensa d’acer provoca un sentiment de grandesa, de majestuositat que emociona a tothom, es difícil no sentir-se intimidat davant una obra d’aquestes característiques.

Anna Madern.
Pàgina principal
Per a retornar a la pàgina principal